David_Max_And_Ogalla_Vs._Mark_V_And_Poogie_Bear-Fuck_Tha_Rmx-(ENK007)-WEB-2010-NRG

NFO: 

2UUUUUUUUUUUU2 2UUUUUUUU2
2UUUUUUUUUUUUUUUU2 2UUUUUUUUUUUU2
2UUU2 UU2 2UU 2UUU2
2UUU2 UU2 2UU 2UUU2 2UUUUUUUUUUU2
2UUU2 ___________ U22U _________ 2UUU2 2UUUUUUUUUUUUUUU2
2UUU2 //////////// UU ////////// 2UUU2 2UUU 2UUU2
2UUU2 0000000000/ 00000000/ 2UUUUUUUUU2 2UUU2
2UUU2 0******0/\ 0****0/| 2UUUUU2 ___________ 2UUU2
2UUU2 0******0/\ 0****0/ _////////////\_ 2UUU2
2UUU2 0******0/\ 0***0/| //000000000000//\ 2UUU2
2UUU2 0*******0/\ 0***0/|__________/0**************0/\ 2UUU2
2UUU2 0***0****0/\ 0***0/|///////////\***************0/| 2UUU2
2UUU2 0***00****0/\ 0***0/|0000000000 /\**************0/ 2UUU2
2UUU2 0***0/0****0/\ 0***0/|***********0/\**0000000000/ 2UUU2
2UUU2 0***0/|0****0/\ 0***0/|************0/\0 2UUUU2
2UUU2 0***0/| 0****0/\0***0/|**000000*****0/\ 2UUUUU2
2UUU2 0***0/| 0****0/0***0/|**0/____0*****0/| _______ 2UUU2
2UUU2 0***0/| 0****00***0/|**0/////0*****0/ ////////| 2UUU2
2UUU2 0***0/| 0****0***0/|**000000****0/\ 0000000/| 2UUU2
2UUU2 0***0/| 0*******0/|***********0/0/\ 0******0/| 2UUU2
2UUU2 0***0/| 0******0/|********00/***0/\_____000****0/| 2UUU2
2UUU2 0****0//\ 0*****0//\00****0/\*****0////////0****0/ 2UUU2
2UUU2 0****0/ / 0****0/ /0/0****0/\*****0000000*****0/ 2UUU2
2UUU2 00000000/ 00000000/*0/|0****0/\***************0/ 2UUU2
2UUU2 0****0/| 0****0/\*************0/ 2UUU2
2UUU2 0****0/| 0****0/\***********0/ 2UUU2
2UUUU2 0****0/| 0****0/\0000000000/ 2UUU2
2UUUUUUUUUUU2 0*****0//\ 0****0/\ 2UUU2
2UUUUUUUUUUU2 0*****0/ / 0****0//\ 2UUU2
2UUU2 000000000/ 00000000o/ 2UUU2
2UUU2 2UUU2
UU2UUU2 U 2UUU2UU
UU 2UUU2 U U 2UUU2 UU
U 2UU2UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2UUU2 U
UU 22UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22 UU
U UUUUUUUU UUUUUUUU U
2U UU - N R G - UU U2
UU UU UU UU
UU22 UU presents UU 22UU
UUUU UUUUUUUU UUUUUUUU UUUU
UUUUUUUUUUUUU U U U U UUUUUUUUUUUUU
2UUU2 U2 2 2 2U 2UUU2
UUUU2 {Release} [.: David Max & Ogalla Vs. Mark V & Poogie Bear - Fuck :.] 2UUUU
2UUUU {Artist} [.: David Max & Ogalla Vs. Mark V & Poogie Bear :.] UUUU2
2UUU2 {Album} [.: Fuck Tha RMX :.] 2UUU2
UUUU2 {Quality} [.: 320 kbps / 44,1kHz / Joint-Stereo .:] 2UUUU
UUUUU {Ripper} [.: F34R the NRG !! :.] UUUUU
UUUUU {Style} [.: Hardcore :.] UUUUU
2UUU2 {Date} [.: 15-06-2010 :.] 2UUU2
2UUUU {Year} [.: 2010 :.] UUUU2
UUUU2 {Grabber} [.: EAC :.] 2UUUU
2UUU2 {Encoder} [.: Lame 3.98 :.] 2UUU2
UUUU2 2UUUU
UU UUUUUU U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U UUUUU UU
UUUU2 2UUUU
UUUU2 * N R G * Never Released Group * N R G * 2UUUU 2UUUU
UUUU2 2UUUU
UU UUUUUU U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U UUUUU UU
UUUU2 2UUUU
UUUU2 {Songs} [.: 04 :.] {Source} [.: CDDA :.] 2UUUU
UUUU2 {Size} [.: 44,1 MB :.] {Catalog No.} [.: n/a :.] 2UUUU
UUUU2 {Type} [.: Maxi :.] {Release No.} [.: 2193 :.] 2UUUU
UUUU2 2UUUU
UUUU2 2UUUU
UU UUUUUU U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U UUUUU UU
UUUU2 2UUUU
UUUU2 H A R D D A N C E & C L A S S I C T R A N C E R E L E A S E S 2UUUU
UUUU2 2UUUU
UU UUUUUU U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U UUUUU UU
UUUU2 2UUUU
UUUU2 T r a c k l i s t i n g 2UUUU
UUUU2 2UUUU
UUUU2 01.Psycho (David Max Remix) [05:41] 2UUUU
UUUU2 02.Psycho (Original Version) [04:07] 2UUUU
UUUU2 03.Get Into It (DJ Ogalla Remix) [05:32] 2UUUU
UUUU2 04.Get Into It (Original Version) [03:54] 2UUUU
UUUU2 ------- 2UUUU
UUU2 19:14 min 2UUU
UUU2 44,1 MB 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 2UUU
UU UUUUUU U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U UUUUU UU
UUU2 2UUU
U U R E L E A S E . I N F O U U
UUU2 2UUU
UU UUUUUU U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U UUUUU UU
UUU2 2UUU
UUU2 http://www.tunes4djs.com/album_info.php? 2UUU
UUU2 release=6740 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 If ya like this release, go out and buy it 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 Support the DJ's/producers 2UUU
UUU2 -------------------------------------------- 2UUU
UUU2 R E S P E C T 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 2 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 all quality releasing groups out there 2UUU
UUU2 2UUU
UU UUUUUU U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U UUUUU UU
UUU2 2UUU
UUU2 C O N T A C T : 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 Atm we are looking for Hard Dance Vinyl/CD rippers 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 & 100Mbit affils, if you feel you can offer 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 either, apply to us 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2 2UUU
UUU2--------------------------------------2UUU
UUU2 2UUU
UUU2N E V E R R E L E A S E D G R O U P 2UUU
UUU 2U22U02UU20U27U2 UUU
2UUU UUU U U U.U U.U UU U.U U.U U U UUU UUU2
2UU 2UU 2UU U U U UU U U U UU2 UU2 UU2
2UU UU UU2
U22U
U U

Comments