Bodyshock_-_Fire-(MOHDIGI116)-WEB-2015-SRG

NFO: 

ЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬ
ЫЫІІІЫЫ Я
ЫЫЫЫІЫЫЫ
Я ЯЯЯЫЫЫЫ ЫЫІ°ЫЫ
ЫЫІЫЫ ЫЫІ° ІЫЫ Я
ЫІІЫЫ ЫЫІ° ІЫЫЫЫЫ ЯЯЫЫЫЫ
ЫІІЫЫ ЫІ° ІІІЫЫЫЫЫЫ ЫЫІЫЫЫ
ЫЫІІЫЫ ЫЫІІ° °ІІІЫЫЫЫЫЫ ЫІ°ІЫЫЫ
ЫЫІІІЫЫ ЫЫЫІ° °°ІІІЫЫЫЫЫ ЫІ°ІІЫЫ
ЫЫЫІ°ІЫЫ ЫЫІ° °°°ІІЫЫЫЫ ЫЫ° °ІІЫЫ
ЫЫЫІІ°°ІЫЫ ЫЫІ° °°ІІЫЫЫ ЫІ °°ІЫЫ
ЫЫЫІ° ІЫЫЫ ЫЫІ° °ІЫЫ ЫЫІ °ІЫЫ
ЫЫІ° °ІЫЫ ЫЫІ° °ІЫЫ ЫІ° °ІЫ
ЫЫІ° °ІЫЫЫ ЫЫІ° ІЫЫЫЫІ ІЫ ЫЫІ° °ІЫЫ
ЫЫІ° °°ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ° ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ Ы ЫЫЫЫІ° °ІЫ
ЫЫІ° °°ІІІІІІІІІІ° ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫ ЫЫЫЫ °ІЫ
ЫЫІ°° °°°°°°°°° ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ІІЫЫЫЫЫЫЫІ °ІЫ
ЫЫІІ° ІЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫІ ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ІЫ
ЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ІЫ
Я ЫЫ° ІЫЫЫЫЫЫЫІІ ЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫІІ ЫЫ
Ы° ІЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫІ ІІ ЫS
Ы°ІЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫC
Ы°ІЫЫЫЫЫЫЫЫІІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫH
Ы°ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫA
Ы ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫ ЫT
ІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІT
І ІІ ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫE
Ы ІЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫN
ЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ Ы
ЫЫЫЫІ ЫЫЫЫІІІ ІЫЫЫЫ ЫЫЫЫ
ЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ Ы ЫЫЫЫ Ы
ЫЫЫІ ЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫІ ІЫЫІ ЫЫЫЫ Ы
ЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ ІЫЫЫ Ы Ы
ЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫІІ ІЫЫЫЫІ ІЫЫЫ
ЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫІІ ІЫЫЫЫ ЫЫЫ Ы Ы
Ы ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ Ы ІЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫІ ІЫЫ ЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ ЫІ ЫЫЫЫІІЫ
Ы Ы ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ Ы ІЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫІ ЫЫІІ°°Ы
Ы ІІІІІІІ ЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІЫЫЫЫІ ЫІ°° ЫЫ
Ы Ы ЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫІ° ІЫ
ЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫІ° ІЫ
ЫЫЫ ЫЫЫЫ ЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫІ° ІЫЫ
ЫЫІЫ ЫІ ІЫ ІІІ ІІЫЫЫЫ ЫІ° °ІЫ
ЫІ°Ы ЫІ ІІ ЫЫЫЫ ЫІ° °ІЫ
ЫІ° ЫЫ °І І ЫЫЫЫ ЫІ° °ЫЫ
ЫІ° ІЫ ° ° ЫЫЫ Ы ЫЫІ° °ІЫ
ЫІ° ІЫЫ Ы ЫЫЫ° ЫЫЫ ЫЫІ° °ІЫЫ
ЫІ° °ІЫЫ ° ЫЫ ±±Ы±± °ЫЫЫ ЫЫЫІ° °ІЫ
ЫІ° °ІЫЫ ЫЫЫЫ° ±±±±±±±±ЫЫЫ° °ЫЫЫЫЫЫЫІІ° °ІЫ
ЫІ° °ІЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫ °°°°°°°° °ІЫ
ЫЫІ° °ІІІЫЫЫЫЫЫЫ°°° ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ІЫЫ
ЫЫІ° °°°ІІІІІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±ЫЫЫЫЫ±±ЫЫ °ІЫ
ЫІ° °°°° ЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫ °ІЫ
ЫІ° ЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±ІІІІЫЫЫЫ °ІЫ
ЫІ° ЫЫЫЫІІІІІІ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Ы±±±±±±ІІІІІ ЫЫЫ °°ІЫЫ
ЫЫЫІ° °ЫЫЫЫІІІІ±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІ ЫЫ °ІІЫЫ
ЫЫІ° ±±ІІ°ЫЫЫЫЫІІІІ±±±±±°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ°±±±±±±±ІІ ЫЫ °ІЫЫ
±±ЫЫ±±°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±±±±±±ІІ±± ЫЫ °ІЫ
Ы ІІ±±ЫЫЫЫІ°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ІІІІІІІ±±±±ЫЫ °Ы
±І±±ЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±°±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±ІІІІІІІ±±±ЫЫ Ь
ІІІЫЫЫІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±°±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°ІІІІІІІ±±±±ЫЫЬЬЬЬЯ
ІІІ±±ІІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±ІІІІІ±±±±±ЫЫЫЫ
ІІІІІІІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±±±ІІІ±±±±±±ЫЫЫ±
ІІІІІІІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫ±±±±±±±ЫЫ°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±±±±ІІ±±±±±±±ЫЫЫЫЫ
ІІІІІІІ°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°±±±±±ІІІІІІЫЫ°°±±±±ІІ±±±±±±ЫЫЫЫЫ±
±ІІІІІІІ°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІІІІІІЫЫ°°±±±±ІІ±±±±±±±ЫЫЫЫЫ
±ІІІІІІІ°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІІІІІЫЫЫ°°°±±ІІІІ±±±±±±±ЫЫЫ±±±
±ІІІІІІ±°°°°ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±ІІІІІЫЫЫЫ°°°±±ІІІІІ±±±±±±±±±±±±±
±ІІІІІІ±°°°°ЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІІЫЫЫЫ°°°°±±±ІІ±±±±±±±±±±±±ЫЫІЫ
±ІІІІ±±°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІЫЫЫЫ°°°°°±±±±±І±±±±±±±±ЫЫІІЫЫЫ
±±ІІ±±±°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІЫЫЫЫ°°°°°±±±±±±І±±±±±ЫЫЫІЫЫЫЫЫЫ
І±±І±±±°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЫЫ°°°°°°±±±±І±ІІІ±ЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫ
±±±ІІ±±±°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°±±±±±ІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
±±±ІІ±±±°°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°±±±±±±±ЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
±±±±І±±±°°°°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°°±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
° І±±±ІІ±±±°°°°°°°°°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
±±±±І±±±І°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Ы ±±±±±±±ІІІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±ЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
° ±±±±±±±±ІІІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±±ЫЫЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ
Ы І±±±±±±±±ІІІІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±±ЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫ ±±±±±±±±±ІІ±±±±±±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±ІЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫ ІІІ
Ы ±±±±±±±±±±ЫЫЫЫ±±±±±°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ
Ы° ±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫ Ы
Ы° ±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫ
Ы° ±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫ
ЫЫ° І±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫІ °ІЫЫ
Ы°І±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ °ІЫ ЫЫЫ
Ы Ы° І±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ °ІЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ
Ы ЫЫ° ±±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫ±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫІІ °ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫ
ЫЫЫ ЫЫ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫІ °°°ІІІІІІІ°°ІЫ
ЫІЫЫЫЫІ ±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІЫЫЫЫІ °°°°°°° ІЫЫ
ЫІ°ЫЫІ° І±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІІЫЫЫІ ІЫЫ
ЫЫ° І±±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІІІЫЫІ °°°°°°°° °°°°°°ІЫЫ
ЫІ°° ІІ±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІІЫ °°°ІІІІІІІІ°°°°°°°°°°ІІІІІЫЫ
ЫІІ° Ы±±±±±±ІІІІІІІІІІІЫЫЫ °ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫ
ЫЫІ°° ЫЫ±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫ °°°°ІЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫІІ°° ІЫЫІ±±±ІІІІІІЫЫЫЫЫЫ °ІІІІЫЫ
ЫЫЫІ ЫЫІ±±ІІІІЫЫЫЫЫІ °°ЫЫЫЫЫ
ЫЫЫІ ЫЫ±ІІЫЫЫЫЫЫ °°ЫЫЫ
ЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫ °ЫЫЫ
Ы° ЫЫЫЫІ °ЫЫЫ
Ы І °ІЫ
ЫІ ІЫ
ЫІ °ІЫ
ЫЫІ °ІЫЫЫ
ЫЫЫІ° °ІІЫЫЫ
ЫЫІІ° °°ІІЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫІ°° °°ІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫІІІІІІІ° °°°°°°ІІІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫІІ°°°°°°° °°°°°°°°°°°°ІІІІІІІІІІІІІІІЫЫЫ
ЫІ°° SAMPLERRELEASEGROUP °°°°°°°°°°°°°°°°ІІЫЫ
ЫІ presents °°ІЫ
Ы° °Ы
Ы Ы

RLS NAME : Bodyshock - Fire

RIP DATE : 23-09-2015
ARTiST : Bodyshock
TITLE : Fire
LABEL : Masters of Hardcore
CAT.NUMBER : MOHDIGI116
QUALITY : 320 kbps / 44.1 kHz / Joint Stereo
SiZE : 9.88 MB

GENRE : Hardcore
TRACKS : 1
SOURCE : WEB
URL : http://www.hardtunes.com/

Ы Ы
ЫЫ ЫЫ
ІЫЫ ЫЫІ
°ІЫЫЫ ЫЫ ЫЫ ЫЫ ЫЫ Ы Ы ЫЫ ЫЫІ°
°ІІЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫ° Ы°°Ы Ы°°Ы Ы°°Я Ы Ы Ы°° ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ°
°°ІІІІІІЫ °°Ы ЫЫЫ° ЫЫЫЫ Ы ЫЫ° °ЫЫ ЫІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ°
°°°°°°Ы Ы Ы°°Ы Ы°°Ы °ЫЫЯ Ы°Ы ЬЬЬЫ ЫІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°ЫЬ ° ° ° ° ° °° ° ° °°°°ЬЫІ
°ІЫ ЫІ°
°ІЫ TRACKLiST ЫІ°
°Ы Ы°
Ы Ы
ЫІ ІЫ
ЫЫЫ° °ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЫЫЫ
ЫЫЫІІІ°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ІІЫЫЫЫ
ЫЫІІ°°° °°ІІІЫЫ
ЫІ°° °°°ІЫ
Ы° TRACKNAME : TiME: °Ы

01. Fire 4:07

NOTES :

Ы Ы
Ы Ы
ЫЫ ЫЫ
ІЫЫЫ ЫЫЫІ
°ІІЫЫЫЫ ЫЫЫЫІ°
°°ІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІ°
°°°°ІІІІІІІЫ ЫІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ°°°°
°°°°°°Ы° °Ы°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ЫЫ ЫЫ
ЫІ Info ІЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫІІІІІІІ ІІІІІІІЫЫЫ
ЫЫІІ°°°°°°° °°°°°°°ІІЫЫ
ЫІІ°° °°ІІЫ
Ы°° °°Ы
Ы Like? Fuckin buy! Ы
Ы Ы
ІЫЫ ЫЫІ
°ІЫЫЫ ЫЫЫІ°
°ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ°
°°ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Comments

please reupdate thanks

fixed, try now